Medlemsansökan Kungshults Byalag

Medlemsavgiften är 100 kr om året /hushåll.

*(markerar obligatoriska fält)

 

Bankgironummer: 235-7812