Styrelsen

Ordförande
Bodil Böös
bodil.boos@kungshult.se

Vice ordförande, IT ansvarig
Maria Olsson Bejmar
maria.bejmar@kungshult.se

Kassör
Alice Gillander
alice.gillander@kungshult.se

Sekreterare
Lina Nilsson Signér
lina.signer@kungshult.se

 

Övriga ledamöter

Christel Frick Narvå

 Tina Markebo
tine.markebo@kungshult.se

 Johanna Taylor
johanna.taylor@kungshult.se 

Fanny Magnusson
fanny.magnusson@kungshult.se

Övriga poster

Tommy Jansson
Revisor

Kerstin Jansson
Revisor

Mia Josephson
Revisorsuppleant